Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Bedrijvenmarkt (7 en 8 mei)

Naast de boeiende discussies, workshops en individuele gesprekken die tijdens het bedrijvenforum en de Civiele Bedrijvendagen plaatsvinden, draait het allemaal natuurlijk om de uitgebreide bedrijvenmarkt op 7 en 8 mei. Op deze markt krijg je de kans om direct in contact te komen met diverse bedrijven uit de civiele sector. Of je nu op zoek bent naar een stageplaats, een afstudeermogelijkheid of je eerste baan, de bedrijvenmarkt biedt een platform waarop je jezelf kunt presenteren en kunt ontdekken welke kansen de verschillende bedrijven te bieden hebben.

Tijdens de bedrijvenmarkt kun je niet alleen informatie verzamelen over potentiële werkgevers, maar ook netwerken met professionals uit de industrie. Het is een gelegenheid om vragen te stellen, maar vooral om je interesses te verkennen.

De bedrijvenmarkt op 7 en 8 mei is een essentieel onderdeel van de Civiele Bedrijvendagen en biedt jou de kans om de volgende stap in je carrière te zetten. Zorg ervoor dat je erbij bent en maak optimaal gebruik van deze unieke gelegenheid om je professionele horizon te verbreden en je toekomst vorm te geven!

 

In addition to the exciting discussions, workshops, and individual conversations taking place during the company forum and the Civil Company Days, it’s all about the extensive company market on May 7 and 8. At this market, you have the opportunity to directly connect with various companies from the civil sector. Whether you are looking for an internship, a graduation opportunity, or your first job, the company market provides a platform where you can present yourself and discover the opportunities the various companies have to offer.

During the company market, you can not only gather information about potential employers but also network with professionals from the industry. It’s an opportunity to ask questions but especially to explore your interests. The company market on May 7 and 8 is an essential part of the Civil Company Days and offers you the opportunity to take the next step in your career. Make sure to be there and make the most of this unique opportunity to broaden your professional horizons and shape your future!