Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

van Rossum

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V. is een onafhankelijk ingenieursbureau, waarvan de directeuren ook de partners zijn. Van Rossum is opgericht in 1953. Het bedrijf heeft een lange traditie op het gebied van constructieve en civieltechnische adviezen voor uiteenlopende projecten.

Filosofie

Van Rossum is veel meer dan een constructeursbureau. Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs. En omdat wij dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn wij behoorlijk bedreven in het organiseren van integrale oplossingen. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn wij in staat uiterst scherp te construeren en maken wij het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. Wij noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Van Rossum als stimulator binnen een project

Naast deze technische component zijn wij als Van Rossum uit op een goede communicatie die nodig is voor het realiseren van een projectaanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwerpteamleden, maar ook om andere betrokkenen zoals gebruikers, controlerende instanties en gemeenten. Natuurlijk zijn we allereerst vakidioten, techneuten. Maar we hebben de afgelopen decennia ook geleerd dat het nodig is om als stimulator op te treden in een project; pro-actief en gedurfd. Daarbij gaat het om veel meer dan het aandragen van oplossingen op ons eigen vakgebied. Bij Van Rossum weten wij dat achterover leunen en afwachten niet kan. Dat vereist wel een bepaald type mensen.

Waar staan wij voor

Onze organisatie is gebaseerd op het werken met vaste relaties. Er is vaak sprake van dedicated partnerships. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Vaste samenwerkingsverbanden dragen bij aan deze kwaliteit. Wij richten ons op integraal duurzaam ontwerpen en denken pro-actief mee en zijn zeer innovatief. Wij houden van transparant communiceren en zijn pragmatisch met oog voor detail. Binnen Van Rossum wordt, vanwege onze visie op kwaliteit, veel aandacht besteed aan het opleiden van personeel. Iedere werknemer die zijn of haar kennis wil verbreden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. Onze medewerkers zijn zonder twijfel ons belangrijkste kapitaal!

Specialisaties Hoogbouw, renovatie, herbestemming, utiliteitsbouw, complex  
Werkgebied Landelijk
Aantal vestigingen 4
Aantal werknemers 160
Omzet € 15 miljoen
Mogelijkheden voor Afstudeerders, bijbanen, stages en starters

Meer interesse? Neem contact op met de recruiter.