Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Oasen

Oasen is het drinkwaterbedrijf van het Groene Hart van Nederland. Wij winnen, zuiveren en leveren jaarlijks bijna 50 miljoen m3 drinkwater aan meer dan 750.000 klanten. Dat doen we in het oostelijk gebied van Zuid-Holland. Oasen gebruikt oevergrondwater als bron voor het drinkwater. Het oevergrondwater wordt grotendeels gewonnen en gezuiverd langs de rivier De Lek. Na de zuivering gaat het drinkwater via transport- en distributieleidingen naar onze klanten. In totaal hebben we 4300 kilometer van zulke leidingen.

In de komende tien jaar gaat Oasen een aantal drinkwaterproductielocaties grondig vernieuwen. Daarbij maken we gebruik van een unieke zuivering gebaseerd op membraantechnologie. Het oevergrondwater wordt hierbij volledig met Reverse Osmosis-membranen behandeld en daarna weer geremineraliseerd. Hiermee wordt een onberispelijke drinkwaterkwaliteit voor de toekomst gewaarborgd. De eerste nieuwe zuiveringen worden in 2021 en 2022 gebouwd in Kamerik en Nieuw-Lekkerland. Daarna volgen nog vier locaties.

Omdat ons leveringsgebied grotendeels een veengebied is, hebben we bij Oasen veel aandacht voor het in een goede conditie houden van het transport- en distributieleidingnet. Ook hebben we te maken met grote infrastructuurplannen en bouwplannen van gemeenten, en wordt er meer en meer afgestemd en samengewerkt met andere netbeheerders. Het werken aan de ondergrondse infrastructuur bij Oasen is een dynamische klus, met steeds weer nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Oasen heeft de komende jaren behoefte aan extra drinkwateringenieurs bij het ontwerpen, realiseren en bedrijven van drinkwaterinstallaties en transportleidingen. Ook zijn ingenieurs nodig voor het Assetmanagement, en de projectleiding en -uitvoering.

Vind je Oasen ook een aantrekkelijk bedrijf en wil je meer weten?

Specialisaties Het winnen zuiveren transporteren en distribueren van drinkwater 
Werkgebied Regio Zuid-Holland Oost
Aantal vestigingen 1
Aantal werknemers 270
Omzet € 75 miljoen
Mogelijkheden voor Afstudeerders en stages

Meer interesse? Neem contact op met de recruiter.