Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

HKV Lijn in water

HKV is als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau kennisondernemer op het gebied van water en veiligheid. Wij helpen waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers met interessante en complexe uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld waterkeringen, rivierdynamica en stedelijk waterbeheer. Voorbeelden van recente projecten zijn:

  • Met HKV RayCast gebruiken wij satellietdata in combinatie met Artificial Intelligence om de energietransitie te versnellen. Door inkomende zonnestraling ruimtelijk verdeeld te voorspellen helpen wij de Nederlandse netbeheerders om de energietransitie te faciliteren.
  • Ontwikkelen van flood early warning systemen voor deltagebieden wereldwijd.
  • Verkenning om met machine learning (Digital Twin) de waterdiepte van de rivier de Waal te voorspellen. Als dat mogelijk is biedt dat perspectief om efficiënter te baggeren en slimmer te beladen.
  • Analyse van de betrouwbaarheid van de Oosterscheldekering.
  • In kaart brengen van golven en extreme waterstanden langs de Vlaamse kust.
  • Analyse van watersystemen en verbetermaatregelen bij waterschappen.

HKV bestaat dit jaar 28 jaar en is gegroeid naar een huidige omvang van 83 medewerkers, verspreid over vestigingen in Lelystad en Delft. De medewerkers van HKV bestaan uit een mix van jonge professionals en ervaren deskundigen. Het merendeel van de medewerkers heeft een academische opleiding genoten.

HKV richt zich op kennisintensieve onderwerpen, zowel op het technische- als het procesmatige vlak. Het beleid is erop gericht door middel van onderzoek en ontwikkeling het kennisniveau op een hoog peil te houden. Circa 10% van onze werktijd wordt gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling, als onderdeel waarvan onder andere doorlopend drie medewerkers ‘in huis’ hun promotiewerk verrichten en wordt bijgedragen aan (Europese) onderzoeksprogramma's zoals Horizon 2020 en Rivers2Morrow.

HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Algemene Informatie:

Specialisaties Overstromingsrisico's
Waterkeringen
Watermanagement
Datascience
Apps
Hydraulica
Hydrologie
Morfologie
Crisisbeheersing
Klimaatadaptie
Werkgebied Internationaal
Aantal vestigingen 2
Aantal werknemers 83
Omzet € 10,2 Miljoen
Mogelijkheden voor Afstudeerders
Starters
Stages

Meer interesse? Neem contact op: