Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Gemeente Den Haag

In Den Haag gebeurt veel op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersmanagement. Zo blijft het inwoneraantal van Den Haag groeien, van 550.000 inwoners nu naar 600.000 in 2040. Deze groei vindt plaats binnen de huidige gemeentegrenzen. Door deze stedelijke verdichting neemt ook het aantal verplaatsingen in de stad toe. Om het vervoer in en om Den Haag te kunnen blijven faciliteren werken wij daarom hard om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Inwoners en bezoekers worden gestimuleerd om zich te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer te verplaatsen in plaats van met de auto. Hiervoor werken wij samen met bewoners en stedelijke en regionale partners.

Wij kijken ver vooruit om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken, met behoud van een leefbare en gezonde stad. Om een beeld van de toekomst te schetsen tot zelfs 2050, gebruiken wij (big) data en simulaties. Hiermee worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt over de prioritering in het netwerk, maar ook voor herontwerpen van kruispunten.

Tegelijkertijd houdt de gemeente zich ook bezig met de operationele kant van mobiliteit. Vanuit de Haagse verkeerscentrale wordt in de reguliere situatie, maar vooral ook bij geplande en ongeplande verstoringen het verkeer in en rond Den Haag gemonitord, geïnformeerd en zo nodig bijgestuurd op basis van actuele data en informatie. Om dit op het moment zelf zo goed mogelijk te kunnen doen, worden vooraf alle werkzaamheden, evenementen en bouwactiviteiten op elkaar afgestemd. Niet alleen op netwerk- en routeniveau, maar ook op kruispuntniveau wordt de werking van verkeerssystemen geanalyseerd, geëvalueerd en verbeterd.

Met dit alles dragen we samen zorg voor een betrouwbare, acceptabele en veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag, nu en in de toekomst. Dus werk je graag aan uitdagende projecten met een zichtbare bijdrage aan de stad? Spreekt de complexiteit en veelzijdigheid van het verkeer en vervoer in een stad jou daarbij aan? Kom vooral even langs voor een gesprek bij onze stand!

Mobiliteitsafdelingen gemeente Den Haag, een betrouwbare, acceptabele en veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag, nu en in de toekomst.

Algemene Informatie:

Specialisaties Stedelijk Dynamisch Verkeersmanagement
Innovatie
Big Data
Verkeersmodellen
Multimodaliteit
Verkeerslichten
Werkgebied Nationaal
Aantal vestigingen 1
Aantal werknemers 150
Omzet -
Mogelijkheden voor Afstudeerders
Starters
Stages

Meer interesse? Neem contact op: