Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

Gemeente Den Haag

In Den Haag gebeurt veel op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersmanagement. Ten eerste blijft het inwoneraantal van Den Haag groeien, van 550.000 inwoners nu naar 600.000 in 2040. Deze groei vindt plaats binnen onveranderde gemeentegrenzen. Door deze stedelijke verdichting neemt ook het aantal verplaatsingen in de stad toe. Ten tweede wordt er vorm gegeven aan de mobiliteitstransitie, om verplaatsingen van zowel openbaar vervoer, fiets, auto als voetganger te kunnen blijven faciliteren. Bij elke keuze moet er ook rekening worden gehouden met de ambities voor een veilige, gezonde en duurzame toekomst. Daarmee draagt Den Haag een steentje bij in de energietransitie en maakt de gemeente zich hard voor privacy en informatiebeveiliging.

De afdelingen Mobiliteit en Bereikbaarheid & Verkeersmanagement werken daarom samen met bewoners en stedelijke en regionale partners. Daarmee dragen we samen zorg voor een betrouwbare, acceptabele en veilige reis voor alle reizigers in en om Den Haag, nu en in de toekomst.

Hoe faciliteren we de toename van mobiliteit in de schaarse openbare ruimte, met behoud van een leefbare en gezonde stad? Dat is de opgave waar de afdeling Mobiliteit van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag zich mee bezig houdt. Wij kijken ver vooruit, tot 2030, 2040 en zelfs 2050. Om een beeld van de toekomst te schetsen gebruiken wij geen glazen bol, maar (big) data en simulatie.

Afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement (BVM) houdt zich juist bezig met de operationele kant van mobiliteit. Vanuit de Haagse verkeerscentrale wordt in de reguliere situatie, maar vooral ook bij geplande en ongeplande verstoringen het verkeer in en rond Den Haag gemonitord, geïnformeerd en zo nodig bijgestuurd op basis van actuele data en informatie. Om dit op het moment zelf zo goed mogelijk te kunnen doen, worden vooraf alle werkzaamheden, evenementen en bouwactiviteiten op elkaar afgestemd door BVM. Niet alleen op netwerk- en routeniveau, maar ook op kruispuntniveau wordt de werking van verkeerssystemen geanalyseerd, geëvalueerd en verbeterd. BVM blijft haar verkeerssystemen innoveren met intelligente verkeersregelinstallaties, multimodaal mobiliteitsmanagement en big data analyses. En omdat verkeersstromen niet ophouden bij de gemeentegrens, werken we nauw samen met stedelijke en regionale partners.

Spreekt de complexiteit en veelzijdigheid van het verkeer en vervoer in een stad jou aan, kom vooral even langs voor een gesprek bij onze stand!

Specialisaties Stedelijk dynamisch verkeersmanagement, multimodaliteit, innovatie, big data, verkeersmodellen
Werkgebied Nationaal
Aantal vestigingen 1
Aantal werknemers 150
Omzet -
Mogelijkheden voor Afstudeerders, Stages, Starters

Meer interesse? Neem contact op met de recruiter.