Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

11 & 12 mei | Bedrijvenmarkt

English see below!

De Civiele Bedrijvendagen 2021 zullen dit jaar op 11 en 12 mei online via Hopin plaatsvinden. Hierdoor is ervoor gekozen om de Bedrijvenmarkt anders dan normaal te organiseren! 

De Civiele Bedrijvendagen hebben op beide dagen eenzelfde programma. De dagen zijn opgedeeld in 4 activiteiten: de Bedrijvenmarkt, de Bedrijventours, de individuele gesprekken en een overkoepelende livestream! Al deze activiteiten vinden plaats op Hopin.

De Bedrijvenmarkt zelf is dit jaar opgedeeld in 2 activiteiten: een online standbezoek (vergelijkbaar met de originele bedrijvenmarkt) en een netwerkcarrousel, speeddaten tussen student en bedrijf!

Beide dagen beginnen met een centrale opening van 9:45 tot 10:15. Vervolgens zullen de aanwezige bedrijven zich voorstellen in een pitch ronde tot 11:15. Na deze opening krijg je als student een kwartier lang de mogelijkheid om met bedrijven in contact te komen bij het online standbezoek. Hier zul je de mogelijkheid hebben om live met een bedrijf waar jij geïnteresseerd in bent te chatten of videobellen via Hopin. Vervolgens vinden de 1e Presentatierondes plaats! Hierna is een lunchpauze van 12:45 tot 13:30. Na de pauze vindt het 1e Netwerkcarrousel plaats. Hier kun je een half uur lang met verschillende bedrijven speeddaten! Na dit carrousel vindt weer een standbezoek plaats, vervolgens de 2e Presentatierondes, nog een netwerkcarrousel en als laatste activiteit weer een online standbezoek. De dagen worden afgesloten in de livestream. Het programma is hieronder te vinden.

Beide dagen is ook een livestream! Hier worden beide dagen geopend en afgesloten. Gedurende de dag zullen hier ook sprekers aanwezig zijn. Zo kan je als je even niets te doen hebt of in de pauze switchen naar de livestream om te luisteren naar deze sprekers! 

Maak van te voren een (gratis) account aan op Hopin om deel te nemen aan de bedrijvenmarkt, een link naar Hopin is te vinden op de homepage en onderaan deze pagina!

Voor deelname aan de Bedrijvenmarkt is een inschrijving noodzakelijk. Schrijf je in voor de bedrijvenmarkt via: https://hopin.com/events/bedrijvendagen.

De aanwezige bedrijven op dinsdag 11 mei zijn: Arcadis, AT Osborne, Boskalis, Bouwhuysch, Building Heroes, DPI Dutch Process Innovaters, DPR Construction, Dura Vermeer, Dutch Tunnel Engineering, Enginear, Fugro, HKV Lijn in Water, Hollandia Structure, Ingenieursbureau Amsterdam, Jan de Nul, Max Bögl, Prorail, Rijkswaterstaat, SBE Nederland, Temporary Work Design, Van Gelder, Van Rossum, Waterschap Drents Overijsselse Delta, WSP.

De aanwezige bedrijven op woensdag 12 mei zijn: Antea Group, Arup, Ballast Nedam, Brink Group, Civil 7, Continu, Count & Cooper, Critical Minds Project, Deltares, DEME, Denys, GMB Civiel B.V., Goodman, Hakkers B.V., Heijmans, IV Group, Jelmer, Mourik, Oasen, Pacer, RHK DHV, Sweco, Tauw, YER, Witteveen + Bos, Zonneveld Ingenieurs.

Starttijd / Start time Eindtijd / Ending time Activiteit / Activity
9:45 10:15 Centrale Opening / Central Opening
10:15 11:15 Pitch ronde / Pitch round
11:15 11:30 Standbezoek / Online Booth
11:30 12:45 1Presentatieronde / 1st Presentation Tours
12:45 13:30 Pauze / Break
13:30 14:00 Netwerkcarrousel / Networking carousel
14:00 14:15 Standbezoek / Online Booth
14:15 15:30 2e Presentatieronde / 2nd Presentation Tours
15:30 16:00 Netwerkcarrousel / Networking carousel
16:00 16:15 Standbezoek / Online Booth
16:15 16:30 Afsluiting / Conclusion

This year's Civil Business Days 2021 will take place on May 11 and 12 online through Hopin. For this reason, we have chosen to organize the Company Market differently than usual! 

The Civil Business Days will have the same program on both days. The days are divided into 4 activities: the Company Market, the Company Tours, individual conversations and a general livestream! All of these activities take place at Hopin.

The Company Market itself is divided into 2 activities this year: an online booth tour (similar to the original Company Market) and a networking carousel, speed dating between student and company!

Both days will start with a central opening from 9:45 to 10:15. Then the companies present will introduce themselves in a pitch round until 11:15. After this opening, you as a student will have the opportunity to connect with companies for 15 minutes at the online booth visit. Here you will have the opportunity to chat or video call live with a company in via Hopin. Next, the 1st Presentation Tours will take place! After this, there will be a lunch break from 12:45 to 13:30. After the break, the 1st Networking Carousel will take place. Here you can speed-date with different companies for half an hour! After this carousel another booth visit will take place, then the 2nd Presentation Tours, another networking carousel and at last activity another online booth visit. The days will conclude in the livestream. The program can be found above.

Both days are also livestreamed! Here both days will be opened and closed. During the day, speakers will also be present here. So if you have nothing to do or in the break you can switch to the livestream to listen to these speakers! 

Create a (free) account on Hopin using the link below or the link found at the homepage!

Registration is necessary in order to take part of the Civil Business Market. Register using: https://hopin.com/events/bedrijvendagen.

The companies present Tuesday May 11th are: Arcadis, AT Osborne, Boskalis, Bouwhuysch, Building Heroes, DPI Dutch Process Innovaters, DPR Construction, Dura Vermeer, Dutch Tunnel Engineering, Enginear, Fugro, HKV Lijn in Water, Hollandia Structure, Ingenieursbureau Amsterdam, Jan de Nul, Max Bögl, Prorail, Rijkswaterstaat, SBE Nederland, Temporary Work Design, Van Gelder, Van Rossum, Waterschap Drents Overijsselse Delta, WSP.

The companies present Wednesday May 12th are: Antea Group, Arup, Ballast Nedam, Brink Group, Civil 7, Continu, Count & Cooper, Critical Minds Project, Deltares, DEME, Denys, GMB Civiel B.V., Goodman, Hakkers B.V., Heijmans, IV Group, Jelmer, Mourik, Oasen, Pacer, RHK DHV, Sweco, Tauw, YER, Witteveen + Bos, Zonneveld Ingenieurs.