Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

11 Mei | LinkedIn Checks

ENGLISH SCROLL DOWN

In de huidige digitale wereld is een robuust LinkedIn account onmisbaar. Niet alleen is het een online plek voor je CV, het is ook een sociaal platform voor creëren van een professioneel netwerk het delen van al je carrière gerichte prestaties en ervaringen. Tegenwoordig is het googelen naar jou naam een standaard onderdeel van het sollicitatie proces voor zowel werkgevers als recruiters. Met een goed gevulde LinkedIn sta jij al met een voet in de deur.

Toch is het invullen van deze pagina ingewikkelder dan een CV. ‘Vaardigheden’, ‘Interesses’, ‘Activiteit’ en ‘Bijdragen’, je hebt veel opties om jezelf uit te drukken. Benieuwd naar hou jou account verbeterd of uitgebreid kan worden, en naar de Do’s en Dont’s van LinkedIn? Kom dan naar de LinkedIn-checks, en kijk samen met een expert naar deze vraagstukken!

De CV-checks voor gefaciliteerd door Jelmer, klik hier voor meer informatie over Jelmer zelf.

Attentie: Deze activiteit heeft een capaciteitslimiet. Als deze capacitiet is bereikt komt u bij het bestellen van een ticket op de reservelijst te staan. U krijgt uiterlijk 24 uur van te voren een email over of deelname nog mogelijk is.

 

In today's digital world, a robust LinkedIn account is indispensable. Not only is it an online place for your CV, it is also a social platform for creating a professional network sharing all your career-oriented achievements and experiences. Nowadays, Googling your name is a standard part of the application process for both employers and recruiters. With a well-filled LinkedIn you already have one foot in the door.

However, completing this page is more complicated than a resume. 'Skills', 'Interests', 'Activity' and 'Contributions', you have many options for expressing yourself. Curious about how your account can be improved or expanded, and about the Do's and Don'ts of LinkedIn? Then come to the LinkedIn checks and look at these issues together with an expert!

The CV checks for facilitated by Jelmer, click here for more information about Jelmer.

Attention: This activity has a capacity limit. If this capacity has been reached you will be placed on a waiting list. You will receive an email at least 24 hours in advance about whether participation is still possible.