Het Gezelschap "Practische Studie"
U bent hier:

12 Mei | CV-Checks

ENGLISH SCROLL DOWN

Je curriculum vitae maken is niet een makkelijke taak. Je wilt jezelf op de beste manier presenteren, maar wat wil je laten zien aan je toekomstige werkgevers? Telt dat vakkenvullen toen je 15 was als werkervaring? Is Frans op de middelbare genoeg om het op je CV te zetten? Veel of weinig persoonlijke eigenschappen? Antwoorden op al deze vragen en meer kan je vinden bij de CV-checks. Tijdens een een-op-een gesprek kijk jij samen met een expert naar hoe jou CV verbeterd kan worden, zodat je het met een zelfverzekerd gevoel kan opsturen naar je eerste sollicitaties. De CV-checks worden gefaciliteerd door SUPAIR.

Wie zijn wij?
SUPAIR is voortgekomen uit een initiatief van de TU Delft. Sinds 1995 bemiddelen wij ingenieurs bij werkgevers met raakvlakken in de techniek. Wij hebben kennis van de markt en zijn gespecialiseerd in technisch talent.

Hoe wij werken?
Schrijf je in via www.tudelft.nl/supair

  • Tijdens een uitgebreid intakegesprek bespreken we jouw wensen en ambities en kijken naar de persoon achter het CV. Zo vinden wij een baan die echt bij je past.
  • Ga je op gesprek bij een opdrachtgever, dan bereiden we samen de gesprekken voor en geven wij je tips en tricks.
  • Is het een wederzijdse match? Wij verzorgen de gehele papieren afhandeling tot en met je indiensttreding. Eenmaal aan de slag dan blijven we in contact.

Wij zijn gehuisvest op de TU Delft campus, Rotterdamseweg 183 C. Handig toch?
Wil je meer weten? Bel of mail ons. Tel. 015 278 65 27 | info@supair.tudelft.nl

SUPAIR: samen staan we sterker

Attentie: Deze activiteit heeft een capaciteitslimiet. Als deze capacitiet is bereikt komt u bij het bestellen van een ticket op de reservelijst te staan. U krijgt uiterlijk 24 uur van te voren een email over of deelname nog mogelijk is.

 

Creating your curriculum vitae is not an easy task. You want to present yourself in the best way, but what do you want to show to your future employers? Does being a store clerk at 15 count as work experience? Is high school French enough to put it on your resume? Many or few personal characteristics? Answers to all these questions and more can be found at the CV checks. During a one-on-one interview, you and an expert will look at how your CV can be improved, so that you can send it to your first applications with a feeling of confidence. The CV checks are facilitated by SUPAIR.

Who are we?
SUPAIR originated from an initiative of TU Delft. Since 1995 we have been placing engineers with employers with interfaces in technology. We have knowledge of the market and are specialized in technical talent.

How do we work?
Register at www.tudelft.nl/supair

  • During an extensive intake interview, we discuss your wishes and ambitions and look at the person behind the CV. This is how we find a job that really suits you.
  • If you go for a meeting with a client, we will prepare the talks together and give you tips and tricks.
  • Is it a mutual match? We take care of the entire paperwork up to and including your employment. Once we get started, we will stay in touch.

We are located on the TU Delft campus, Rotterdamseweg 183 C. Handy, right?
Do you want to know more? Call or email us. Tel. 015 278 65 27 | info@supair.tudelft.nl

SUPAIR: together we are stronger

Attention: This activity has a capacity limit. If this capacity has been reached you will be placed on a waiting list. You will receive an email at least 24 hours in advance about whether participation is still possible.